Home

Na de medicijnenstudie (1978) in Nijmegen besloot ik alvast wat ervaring op te doen in de psychiatrie. Dit leidde, ondanks aanvankelijk andere plannen, tot de specialisatie als psychiater  in Groningen, welke ik in 1984 heb afgerond. Tegelijkertijd heb ik me gericht op psychotherapie en ben psychotherapie-opleidingen gaan doen. Ik ben vooral geïnteresseerd in de psycho-dynamische vormen van psychotherapie, waarbij ook naar de ontwikkeling van de persoon wordt gekeken en waarin van belang is, te begrijpen hoe de klachten of persoonlijkheidskenmerken ontstaan zijn. Dit kan helpend zijn bij het oplossen van klachten en problemen. De laatste jaren ligt mijn belangstelling bij de theorie en praktijk van hechtingsproblematiek, welke vaak een achterliggende oorzaak is van allerlei klachten en van persoonlijkheidsproblematiek.

Na de specialisatie heb ik in De Venne, Apeldoorn- een kliniek voor persoonlijkheidsstoornissen gewerkt.
Vanaf 1987 werk ik ambulant, aanvankelijk bij RIAGG en De Gelderse Roos in Ede, en van 2009 tot 2020 bij Kairos, polikliniek voor forensische psychiatrie in Arnhem.

In 1992 ben ik mijn eigen praktijk voor psychiatrie en psychotherapie begonnen, vanaf 1997 werk ik  op mijn huidige locatie.

Ook ben ik erkend als supervisor van de VCgP

Lidmaatschappen:
-Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP)
-Vereniging voor Groepspsychotherapie (VGPT)
-EFT-lidmaatschap, gevorderd
BIG-registratie:
-99024228001 (arts)
-69024228016 (psychotherapeut)