Behandelaanbod

In de eerste gesprekken zal samen met u worden bekeken welke behandelvorm of combinatie van behandelvormen gezien uw problematiek en uw voorkeur ingezet kan worden.

U kunt bij mij terecht voor klachten zoals:
Depressieve klachten, angstklachten, emotionele conflicten, identiteitsvragen, relatieproblemen,
verwerking van traumatische ervaringen, gestagneerde rouw, onbegrepen lichamelijke klachten,
perfectionisme en faalangst, persoonlijkheidsproblematiek, hechtingsproblematiek.

Er zijn ook klachten waarbij ik u verwijs naar een andere hulpverlener of instelling. Dit zal dan gaan om ernstige verslavingsproblematiek, ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid, en problematiek waarbij te voorzien valt dat opname noodzakelijk is. Ook als specifiek  cognitieve psychotherapie is aangewezen, zoals bij ernstige dwangmatigheid, en fobieën, verwijs ik naar een collega.

Hieronder de behandelvormen welke ik toepas:
-Persoonsgerichte psychotherapie
-Psychodynamische psychotherapie
-MBT: mentaliseren bevorderende psychotherapie
-EMDR: traumabehandeling
-EFT: relatietherapie en EFT individueel.
-IPT: interpersoonlijke psychotherapie bij depressie
-Farmacotherapie