Aanmelding en Contact

Mocht u zich aanmelden, dan dient u rekening te houden met een wachttijd van enkele maanden. Klik hier voor het aanmeldformulier.

Wel kunt u me bellen voor meer informatie, dat kan op werkdagen van 18.30-19.00 uur voor verdere informatie.  

Mocht dit leiden tot een daadwerkelijke intake,  dan hebt u ook een verwijzing van de huisarts nodig naar de specialistische GGZ.
Werkdagen zijn: maandag, dinsdag en donderdag. Er is geen avondspreekuur.

De kosten van de behandeling worden in de regel vergoed door de zorgverzekeraar, behalve de huidige eigen bijdrage van € 385,-.

Ik heb een contract met alle gangbare zorgverzekeraars.

Wilt u de behandeling zelf betalen, dan is dat mogelijk. Ik hanteer in dat geval dezelfde systematiek en tarieven als bij de zorgverzekeraar.

Mocht ik geen ruimte hebben voor een nieuwe aanmelding, dan verwijs ik in de regel naar een collega die ervaren is op gebied van uw hulpvraag.

Meer over verwijzing en de GGZ in het algemeen vindt u onder het tabblad: Verwijzing.

Contactgegevens:

Lilan Teerink            tel: 06-24958148
Thomas Ettylaan 5            lilanteerink@hetnet.nl
6814 JV Arnhem            www.lilanteerink.nl
Routebeschrijving