Vragenlijsten

Het is tegenwoordig gebruikelijk bij de GGZ-instellingen en aanbieders, dat er effectmeting plaatsvindt. Het gaat om gestandaardiseerde vragenlijsten welke uw klachten en ernst van de klachten meten. Dit gebeurt bij aanvang en in ieder geval na een jaar en bij afsluiten van de behandeling. 

Daarnaast doe ik in het kader van de intake kort screenend psychologisch onderzoek op gebied van uw klachten en op gebied van persoonlijkheid. Hiervoor stuur ik u per mail een paar vragenlijsten op, die u na invullen, weer kan terugsturen. Deze worden dan in het 2e gesprek besproken en hieruit volgt dan advies betreffende de soort behandeling en de setting (individueel, relatie of verwijzing naar een groepstherapie).