Klachtenprocedure

Mocht u een klacht hebben over inhoudelijke zaken of bejegening, dan stel ik het op prijs,  dat u dat in eerste instantie met mij bespreekt.  Het kan zijn dat dit om welke reden dan ook niet gaan, of onbevredigend uitpakt.

In dat geval ben ik aangesloten bij de klachtenregeling van de afdeling ZGP (Zelfstandig Gevestigde Psychiaters) van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie, te bereiken via: https://www.nvvp.nl/website/onderwerpen/detail/klachtenregeling

Andere mogelijkheden ter indiening van een klacht
Hieronder volgt een lijst met adressen.

Regionaal Tuchtcollege Zwolle
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
Tel: 038-888 4444

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Postbus 2680
3500 GR Utrecht
Tel: 088 -120 5000