Links

LINKS

BIG-register www.bigregister.nl
EFT netwerk www.eftnetwerk.nl
EFT stichting www.eft.nl
EMDR www.emdr.nl
Inspectie voor Gezondheidszorg www.igz.nl
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie   www.nvvp.net/website/patienteninformatie
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie www.psychotherapie.nl
Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie www.vpep.nl
Vereniging voor Groepspsychotherapie www.groepspsychotherapie.nl
Verslavingszorg www.iriszorg.nl
Kwaliteitsregister NVP www.pe-online.org/register/?pid=425
Tarieven niet verzekerden www.nza.nl
 
  BIG: beroepen in de individuele gezondheidszorg (register van…)
EFT: emotionally focussed psychotherapie, een psychotherapievorm, vaak in relatietherapie toegepast, gebaseerd op  hechtingstheorieën.
EMDR: eye movement desensitisation reprocessing, een behandelvorm bij enkelvoudige en complexe traumaproblematiek.