Waarneming

De praktijk beschikt over  een waarneemregeling met een aantal praktijken in de regio.
Dit in geval van ziekte of afwezigheid.
Bij de waarnemer kunt u terecht voor bv een recept en vragen over medicatie welke niet kunnen wachten.
Ook in crisissituaties is de waarnemer degene die u kunt bellen. Deze zoekt dan samen met u, wat er dient te gebeuren en hoe u geholpen kan worden.
Buiten kantooruren kunt u terecht bij de huisartsenpost in het geval van spoed.

Binnen kantooruren kunt u mij per email bereiken en van 18.30 -19.00 uur per  telefoon.